Chả cá lát chiên ( 250gram )

55.000

– Được làm từ 100% Cá mối, cá thữn ko chất bảo quản, phụ gia và pha trộn bột. Mỗi ngày chỉ sản xuất 50kg, không trữ đông quá nhiều, chả luôn mới

Chả cá lát chiên ( 250gram )

55.000