Địa điểm

BÁNH CANH CÁ LÓC Q3

Địa chỉ: 215 Trần Bình Trọng, Phường 3, Quận 3

BÁNH CANH CÁ LÓC Q5

Địa chỉ: 215 Trần Bình Trọng, Phường 3, Quận 5